Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Wejście do EBOK
Personel

     W skład personelu Laboratorium wchodzą:
     - Magdalena Markowiak - Kierownik Laboratorium, specjalista ds. jakości (tel.: 65 572 94 56),
     - Anna Owczarzak - starszy laborant (tel.: 65 572 94 55).