Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o.
Data ogłoszenia: 24.10.2019
Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail