Ogłoszenie o naborze na Samodzielne Stanowisko
ds. Kadrowych i Administracyjnych
Data ogłoszenia: 27.10.2017
Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. poszukuje odpowiedniej osoby do pracy na stanowisko:

Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych i Administracyjnych

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
  •  prowadzenie dokumentacji kadrowej na zasadach określonych przepisami prawa
      pracy,
  •  sporządzanie zestawień i raportów,
  •  prowadzenie działalności socjalnej,
  •  zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów w Spółce,
  •  prowadzenie sekretariatu wraz z obsługą administracyjną Zakładu,
  •  administrowanie bezpieczeństwem informacji.

Oczekujemy:
  •  wykształcenia wyższego,
  •  doświadczenia zawodowego w zakresie prawa pracy (minimum 3 lata),
  •  znajomości zagadnień kadrowych i socjalnych,
  •  umiejętności obsługi komputera i pakietu MS Office,
  •  dokładności, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole.

Oferty kandydatów powinny zawierać:
  •  list motywacyjny,
  •  CV,
  •  kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
  •  kopie świadectw pracy.

Oferty należy składać do dnia 30.11.2017 r. w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o., ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń lub przesłać na podany powyżej adres.

Dziękujemy wszystkim za przesłanie dokumentów. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Na aplikacjach prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883).