Ogłoszenie o naborze na stanowisko maszynisty SUW
Data ogłoszenia: 17.12.2020
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. poszukuje odpowiedniej osoby do pracy na stanowisko:

Maszynista Stacji Uzdatniania Wody

Miejsce wykonywania pracy:

Stacja Uzdatniania Wody w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9E

System pracy
: zmianowy

Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie o profilu elektronicznym, informatycznym,
   elektrycznym,
• dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office,
• brak przeciwskazań do pracy w kontakcie z żywnością,
• prawo jazdy kat. B,
• umiejętność pracy w zespole.

Pracownika powinny cechować:
sumienność, punktualność, subordynacja, obowiązkowość, uprzejmość wobec przełożo-nych i współpracowników, dbałość o higienę osobistą, inicjatywa, ambicja, nie zrażanie się trudnościami i dążenie do pogłębiania kwalifikacji ogólnych i zawodowych.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys.

Termin składania dokumentów: 31.12.2020 r.
Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail