Ogłoszenie o naborze na stanowisko ślusarza
Data ogłoszenia: 15.05.2018
Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. poszukuje odpowiedniej osoby do pracy na stanowisko:

Ślusarz

Wymagania:
  •  wykształcenie minimum zawodowe,
  •  prawo jazdy kategorii B.

Oferty kandydatów powinny zawierać:
  •  list motywacyjny,
  •  CV,
  •  kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje.


Oferty należy składać do dnia 15.06.2018 r. w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o., ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń lub przesłać na podany powyżej adres.

Dziękujemy wszystkim za przesłanie dokumentów. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Na aplikacjach prosimy o umieszczenie klauzuli wraz z podpisem kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko ślusarza, ogłoszonej w dniu 15.05.2018 r., prowadzonej przez ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o.  Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie
.