Komunikat Rady Nadzorczej ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o.
o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu
Data ogłoszenia: 20.12.2019
Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do § 15 ust. 4 Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu, komunikuje niniejszym, iż uchwałą Nr 15/12/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku powołała Pana Dariusza Szymańskiego na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 01 stycznia 2020 roku na okres trzyletniej kadencji.