Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Wejście do EBOK
Platforma zakupowa

W trosce o efektywne wydawanie pieniędzy publicznych Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gostyniu podjął decyzję o uruchomieniu dla Spółki platformy zakupowej.

Platforma zakupowa będzie podstawowym narzędziem komunikacji z wykonawcami. Oznacza to, że cały proces ofertowania i oceny ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazywania danych.
Począwszy od 1 marca 2020 roku pracownicy Spółki będą korzystać ze wspomnianej platformy.

Poniżej podajemy link do strony internetowej, na której znajduje się platforma zakupowa:
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_gostyn