Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Wejście do EBOK
Skład RADY NADZORCZEJ
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu
Spółka z o.o.

Anna Maria Kubica - Przewodniczący RN
Roksana Maria Jędrowiak - Z-ca Przewodniczącego RN
Łukasz Adam Weber - Sekretarz RN