Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Skład RADY NADZORCZEJ
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu
Spółka z o.o.

Andrzej Antkowiak - Przewodniczący RN
Piotr Marian Rajewski - Z-ca Przewodniczącego RN
Łukasz Weber - Sekretarz RN