Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Wejście do EBOK
Taryfa za wodę i ścieki 2018 - 2021
Wykonując obowiązek wynikający z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) poniżej zamieszczamy, zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gostyń.