Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Informujemy, że od dnia 01 lutego 2021 roku wznowiona została praca biura obsługi klienta oraz kasy.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną prosimy o przestrzeganie ogólnie przyjętych i obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

W dziale zbytu oraz w dziale technicznym jednorazowo będą mogły przebywać wyłącznie 2 osoby, zachowując wymagany 2-metrowy odstęp. Dodatkowo każdy Klient odwiedzjący siedzibę Spółki proszony jest o odkażenie rąk płynem do dezynfekcji znajdującym się na korytarzu.

W pomieszczeniu kasy może przebywać i być obsługiwana tylko 1 osoba.

Prosimy o respektowanie obowiązujących ustaleń.