Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
UWAGA

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. z dniem 17.03.2020 r. do odwołania zawiesza bezpośrednią obsługę Klienta.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Pracowników sprawy będą załatwiane na bieżąco, ale bez konieczności wizyty w biurze.

Informujemy, że:
- regulowania zobowiązań należy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  na poczcie lub banku,
- wszelkie wnioski, korespondencję, umowy można pozostawić w skrzynce podawczej przy
  wjeździe na teren Spółki (ul. Nad Kanią 77), bądź przesłać pocztą tradycyjną lub na adres
  e-mail: zwikgost@zwikgost.cc.pl (dokumenty do pobrania na stronie internetowej Spółki
  w zakładce druki i formularze),
- informacji można zasięgać dzwoniąc pod nr 65 572 94 30,
- awarie prosimy zgłaszać dzwoniąc pod nr 994 (w godz. 7:00-15:00 tel. 65 572 94 30
  lub 65 572 94 37),
- laboratorium Spółki zawiesza obsługę klientów indywidualnych.

Do odwołania:
- nie będą odbywały się spisy stanów wodomierzy, prosimy mieszkańców o telefoniczne:
  65 572 94 42 lub 65 572 94 44, bądź e-mailowe przekazywanie odczytów wodomierzy
  zbyt@zwikgost.cc.pl lub zbyt2@zwikgost.cc.pl,
- wstrzymane zostają wymiany i montaże wodomierzy.

WAŻNE!

Dostawa wody oraz odbiór ścieków nie są w żaden sposób zakłócone. Stacja uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków pracują bez zakłóceń, w niezmienionym trybie.

Dbajmy o zdrowie swoje i innych!